Isikuandmed ja privaatsus

OÜ Kanepi Aiand privaatsusjuhend on koostatud vastavuses Euroopa Liidu vastavate õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) ning pidades tähtsaks kliendi privaatsustingimusi ja isikuandmeid.

 

Kes isikuandmeid kasutab

OÜ Kanepi Aiand
Kooli 19,
63101 Kanepi
Põlvamaa
Reg nr 10852069
Tel: 5298986

E-mail: e-pood@kanepiaiand.ee

 

Kasutatakse järgmisi isikuandmeid

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

 

Isikuandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel

• Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

• Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

• Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. E-poest ostetud kaupade ja teenuste eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi teenuse kaudu omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Esto AS, kes väljastab Kanepi Aiand OÜ-le vaid info makse õnnestumise kohta ning kaardi neli viimast numbrit.

• Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

• Teenuskeskkondades (sh e-poes) võime koguda andmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumise jms kohta), et seeläbi parandada ootuspärase info edastamist ning kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.

• Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Ülalnimetatud infot võime saada teilt, näiteks kui loote veebilehel endale kasutajakonto või saadate e-kirja meie klienditoele. Teised isikuandmed kogutakse nii meie kui meie kolmandatest pooltest teenusepakkujate poolt automaatselt kui ostate meie veebipoest või külastate www.kanepiaiand.ee veebilehte. Me võime kombineerida teie käest saadud teavet teistest allikatest saadud teabega, näiteks avalikest andmebaasidest, demograafilise teabe pakkujatelt ja kolmadatelt osapooltelt saadud teabega.

Turvalisus

Kõiki kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Säilitamine

Veebipoes sooritatud ostude ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmed kustuvad automaatselt pärast ostuajaloo säilitamise lõppu. Isikuandmete varasemaks kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-pood@kanepiaiand.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).