Taimi saab ette tellida:
  • Kanepi ja Põlva aiandite müügipunktidesse
  • Elva Aed ja Kodu kauplusesse
  • Tartu Tevo taimeaeda
  • Tartu avaturgu

Pakiautomaati taimi ei saadeta!