Ilutaimede kasvu ja aregu parandamine katse biostimulantidega. Koostöös EMÜga.

 Eesti Innovatsiooniklastri (EIK) Ilutaimede projekti raames koostöös Eesti Maaülikooliga uuritakse erinevate biostimulantide mõju üheaastaste ilutaimede kasvule ja arengule. Katsed algasid 2017.aastal ja kestavad kuni 2020. aasta novembrini.
 Biostimulandid on erineva loodusliku päritolu ja koostisega preparaadid, millega töödeldakse taimi ja mulda, et parandavad taimedes toimuvaid füsioloogilisi protsesse. Nende kasutamisega suureneb taimede vastupanu põuale, liigniiskusele ja väheneb väetusvajadus ning paranevad kasvu parameetrid stressi tingimustes. Seega võiks biostimulantide kasutuselevõtt vähendada kulusid tootmisele, tõsta toodete kvaliteeti ja säästa keskkonda.  Innovatsioonitegevuse kaudu soovitakse muuta ilutaimede tootmist efektiivsemaks läbi biopreparaatide kasutuselevõtu. Lisaks teadvustada tootjatele keskkonnasäästlike tootmisvõtete rakendamise võimalikkust ilutaimede tootmises ja tõsta nende teadlikkust biopreparaatide mõjust ilutaimedele. Positiivsed mõjud keskkonnale tulenevad vähenenud
vajadusest kasutada tootmises pestitsiide, keemilisi väetisi ja vett.
 2017.a. oli katses liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) punase õievärviga sort Caliente ’Deep Red’. Katsevariantideks olid tavaväetamine, Phosfik ning 2 biostimulanti (Megafol ja Allgrow).    Kastmisväetamine viidi läbi vastavalt toodete tootjapoolsete soovituse
järgi. Taimede vegetatiivseid ja generatiivseid kasvunäitajaid mõõdeti alates 22. juunist ca 15-päevaste (10.07, 26.07, 11.08, 26.08, 12.09, 30.09) intervallidega kokku 7 korda.
Järeldused 2017.a.:
● Allgrow suurendas õisikute arvu ja puhmiku laiust ning taimede kaltsiumi ja magneesiumi sisaldust.
● Megafol suurendas taimelehtedes lämmastiku sisaldust.
● Phosfik suurendas taimelehtedes fosfori ja kaaliumi ning paljude substraadis määratud näitaja sisaldust.
● Nii Allgrow kui Megafol puhul toimus õisikuvarte arvu järsk suurenemine 2 nädalat varem võrreldes tavaväetamise ja Phosfikuga.
● Vaadeldud variantide vahelised erinevused olid üldjuhul väikesed ja visuaalsel hindamisel ei olnud variantidevahelised erinevused märgatavad.

2018.a. on plaan jätkata katset liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) punase õievärviga sordiga Caliente ’Deep Red’ ja võtta lisaks juurde ka aed-puispetuunia (Calibrachoa parviflora). Lisaks Allgrowle ja Megafolile on plaanis juurde võtta veel 1-2 biostimulanti.


22. juuni


26. juuli11. august


26. august


12. september


30. september